Sinds 2005 werk ik intensief samen met Gerard. Gerard heb ik leren kennen als een nuchtere, inlevende en confronterende coach, die met goede vragen en een glimlach, inzicht geeft. In de afgelopen jaren zijn meerdere collega’s door Gerard gecoached. Rode draad in hun terugkoppeling is: de no nonsense aanpak, zijn heldere vraagstelling, de bruikbare uitkomsten, die bij aanvang zo ver weg leken en zijn prettige persoonlijkheid.

De organisatie profiteert volop van de uitkomsten van de coaching. De gecoachte collega’s zijn zoveel bewuster in het werk, wat maakt dat ze hun collega’s indirect dan wel direct be├»nvloeden en we als organisatie steeds beter met elkaar in gesprek komen. Regelmatig komen er op basis van deze ervaringen verzoeken binnen om ook een coachingstraject te mogen starten.
De samenwerking met Gerard kan ik een ieder aanbevelen.

Daan van Pelt, HR directeur CMI


“Wat maakt het individu of het team succesvol?” Een thema dat mij als jonge jongen onbewust al intrigeerde en waar ik mij nu, in het werkend leven, heel bewust mee bezig houdt.
Via mijn roots, die in de agrarische sector liggen, en mijn studie Agrarische Bedrijfskunde heb ik mij ontwikkeld langs diverse lijnmanagementfuncties.
Van Inkoop en Logistiek, commercieel- en regiomanagement naar strategisch en beleidsmatig HR-management. 
In mijn laatste functie als HR-manager heb ik mijn focus volledig kunnen richten op de ontwikkeling van medewerkers en teams. Dat is ook wat ik nu binnen Baauwplaats doe; ik begeleid mensen en teams.

Binnen mijn manier van werken kijk ik steeds opnieuw naar wat er is, dus naar het potentieel en het patroon. Ik laat me in de begeleiding en coaching leiden door wat er aandient in de specifieke situatie. Ik put graag uit een breed palet om mijn werk vorm te geven en nog liever betreed ik paden die voor mij ook een nieuwe uitdaging zijn. Waar ik een ander uitnodig om te ‘reizen’ wil ik dat zelf ook blijven doen.

Door het jarenlange observeren van wat er gebeurt binnen organisaties, het kijken naar de ontwikkeling van mensen, het weet hebben van de diverse plekken binnen organisaties en het volgen van diverse opleidingen heb ik mij kunnen ontwikkelen tot begeleider, coach en adviseur van zowel organisaties en teams als van 'mensen’ in hun ontwikkeling op zich.
Ik houd daarbij oog voor het individu en werk op bewustzijnsniveau van de context, dus daar waar het individu zich begeeft.

De laatste 15 jaar heb ik mij middels diverse studies en cursussen ontwikkeld tot professional. Naast de basis, die ik heb gelegd bij de School voor Coaching, ben ik verder geschoold in psychoanalyse aan Het Balkon. Bij Phoenix heb ik, naast andere studies en cursussen, ook via diverse leergangen de opleiding Systemisch Werken, Maskermaker, Relatie als Spiegel en Professioneel begeleiden van Organisaties gevolgd. Gecertificeerd ben ik in het werken met de voorkeursstijlen vragenlijst van Insights Discovery.

Elke vraag, of het nu individueel of organisatorisch is, begint door eerst samen te kijken naar de vraag en deze vraagstelling op dieperliggende niveaus te onderzoeken. Vanuit mijn vakkundigheid wordt in samenspraak de aanpak bepaald.