Individuele begeleiding

Jouw plek, taak en verantwoordelijkheid

Bij Baauwplaats gaan we samen op weg naar persoonlijke vraagstukken op het gebied van persoonlijk leiderschap, motivatie of relatie en jouw communicatie in relatie met andere mensen. Wij helpen je op een andere manier kijken naar je eigen persoonlijkheid, bijvoorbeeld wanneer je twijfelt over je eigen autonomie. 

Bij onze individuele begeleiding- en coachingtrajecten zetten wij persoonlijk leiderschap centraal. Daarbij kijken we heel goed naar jouw plek, taak en verantwoordelijkheid. In de verschillende fasen van ons leven stoeien we regelmatig met onze autonomie en met onszelf. Dat kan ons behoorlijk belemmeren in datgene wat we willen doen. Wij helpen je te werken aan die barrières.

In de coaching putten we uit Transactionele Analyse/Systemisch Werken/Insights Discovery gebaseerd op Carl Jung/Emotioneel Lichaamswerk/ Paardecoaching

Persoonlijke coaching

Voor ons is het belangrijk dat wij een plek bieden, waar mensen op een andere laag, zichzelf ontmoeten, daar waar ze deels bewust van zijn, maar soms ook totaal onbewust zijn. Patronen waar ze in hun persoonlijk leiderschap, in de ontmoeting met mensen, binnen de uitvoering van hun taak, binnen de organisatie of leven tegenaan lopen. Persoonlijk leiderschap  staat centraal in onze dienstverlening. `Daarbij kijken we naar plek, taak en verantwoordelijkheid. Vanuit een confrontatie met onze omgeving worden onze patronen zo zichtbaar.  Patronen, die vertellen over onze kwaliteiten en talenten. Maar ze kunnen ons soms ook tegenhouden in onze ontwikkeling

Ik wil contact

Relatiecoaching en begeleiding na een relatiebeëindiging

Samen kijken naar je relatie is spannend, maar kan ook lucht en ruimte geven. Waar is het communiceren gestopt? Waar wordt de liefde niet meer gevoeld? Bevroren in stilte, boosheid, niet gewaardeerd voelen, weg blijven, vaak onbewust verder van elkaar verwijderd raken en tegelijkertijd verlangen om de nabijheid van de ander weer te voelen. Soms ben je zo in vaste patronen terechtgekomen, steeds meer uit elkaar gegroeid of heb je de angst jezelf te verliezen binnen de relatie. 

Misschien is jullie relatie onder druk komen staan, omdat jullie een samengesteld gezin hebben of één van jullie langdurig ziek is geworden. Of wellicht stoeien jullie met hoe je omgaat met intimiteit en seksualiteit. Ook kan de relatie als partners inmiddels zijn beëindigd, maar hebben jullie wel kinderen en heb je samen ouders te zijn voor jullie kinderen. Of ben je na die relatiebreuk, jezelf (even) kwijt en op zoek naar jouw basis, jouw eigen benen. Wanneer je vastloopt, kan het van waarde zijn om niet alleen te gaan om samen te kijken naar wat verloren is gegaan. Dit kan samen, maar ook als individu.

Contact – dit is vrijblijvend

Paardencoaching

Paarden zijn absolute meesters in het lezen van intenties, omdat hun leven afhangt van hun vermogen oplettend te zijn in hun omgeving en veranderingen juist te te interpreteren. Paarden zijn vlucht- en kuddedieren. Zij zijn dienend aan de kudde. Om te overleven moeten ze gevoelens bij hun groepsgenoten af kunnen lezen en daarop kunnen reageren.

Zodra wij (mens) een plekje in ‘die kudde’ innemen, gebruikt het paard zijn gave als een levensechte, liefdevolle spiegel in onze begeleiding. Binnen de individuele coaching is het mogelijk bij Baauwplaats kennis te maken met deze manier van coachen. Op een totale andere manier maakt de ‘paardenspiegel’ verbinding met de persoonlijke thema’s die zich aandienen.

Ik wil contact

Lichaamsgericht Werken

Met lichaamsgericht en systemisch werken weten wij ervaringen naar boven te halen die in jouw lijf en ziel zijn opgeslagen. Patronen en dilemma’s  waar je nu tegenaan loopt zijn verbonden met deze eerdere ervaringen. Door op een diepe, lichaamsgerichte laag hiernaar te kijken helpt Baauwplaats je hier bewust van worden

Ons lichaam is ons meest directe instrument. Hoe meer we ons hiervan bewust zijn, hoe meer wij kunnen voelen en ervaren. Het helpt ons contact te maken met onszelf en met de ander. Onze focus ligt vooral vanuit onze hoofden. We denken na, plannen, organiseren en structureren. In het lichaamsgericht werken helpen wij je juist je patronen bewust te worden en je eigen handelen richting te geven. 

Contact – dit is vrijblijvend