Leiderschap & Management

Verbinding in ontwikkeling

Naast individuele begeleiding biedt Baauwplaats leiderschapsprogramma’s. De programma’s bieden de deelnemers de ruimte om hun eigen leerthema’s aan te gaan in de ontmoeting met de ander, daar waar de uiteindelijke leer plaats vindt. Naast open inschrijving bieden we incompany een aantal programma’s aan. Het resultaat van deze programma’s is dat er meer ‘verbinding’ ontstaat binnen het bedrijf, tussen de mensen, afdeling en de diverse onderdelen.

Talent development 

Talent vraagt om een ‘uitdaging’ en niet om een ‘sokkel’; daar groeit geen talent. Jong talent bevindt zich vaak in een fase van het leven dat ze zich bewust worden van wat ze hebben te bieden. En tegelijkertijd is er de vraag om professionele verdieping en een grotere verantwoordelijkheid. De beste waardering in deze fase is ‘de uitdaging’ met ze aan gaan. Uitgedaagd worden op andere talenten, niet alleen die ene waardoor je bent opgevallen.

Naast de professionele verdieping hebben jonge talenten te leren verbinding aan te gaan met mensen. Hoe leidt je deze talenten op de volle breedte van het levenspad, waarin het niet alleen gaat om eigen richting. Deze bewustwording dient zich vaak aan, gepaard met de eerste vragen in deze levensfase(die om antwoord vragen). Gevoed worden door wijsheid en tegelijkertijd hun eigen levenslessen aangaan.

Ik wil contact

Persoonlijk leiderschap

Als professional is het van belang dat je je eigen verhaal leert kennen en een brug weet te slaan tussen jouw persoonlijk leiderschap en professioneel leiderschap. Persoonlijk leiderschap wordt gevormd door ‘jouw verhaal’. Persoonlijk leiderschap wordt gevormd door hetgeen je onderweg al bent tegengekomen en over welke lessen je geleerd hebt en nog te leren hebt. Professioneel leiderschap gaat over hoe je richting geeft aan jezelf binnen de context van de bestemming van het bedrijf.

Ik wil contact

Verbindend leiderschap


Verbindend leiderschap gaat over hoe we ons persoonlijk leiderschap weten te verbinden aan ons professioneel leiderschap. Hoe we vanuit ons eigen verhaal en onze eigen leerweg de juiste plek in weten te nemen binnen een organisatie. Hoe staat ons eigen verhaal en ons eigen persoonlijk leiderschap ten dienste van het organisatievraagstuk? Hoe verbinden we de competenties die gevraagd worden aan ons eigen verhaal? Welke competenties hebben we te ontwikkelen en hoe kun je hier richting aan geven vanuit het eigen verhaal? 
Professioneel leiderschap gaat over hoe je richting geeft aan jezelf als leider binnen de context van de bestemming van het bedrijf. De context gaat ook over het ‘verhaal’ van de organisatie waarbinnen een ieder zijn/haar taak uit te voeren heeft. 

Ik wil contact

Vrouwelijk leiderschap

De huidige leiderschapsstijl binnen het bedrijfsleven, politiek en gezinsleven wordt voornamelijk gedomineerd door mannelijke energie. Deze zorgt voor daadkracht, resultaat, competitie en financiële gedrevenheid.

Welk appèl voel jij om je mannetje te staan?
En… laten we onszelf als vrouw, dan ook voor een deel los? In deze workshop gaan wij kijken hoe wij als vrouw in onze kracht kunnen staan, zonder spierballen, maar meer van binnenuit.
Vanuit de verbinding van hart en bekken. Vrouwelijk leiderschap gaat over de authentieke vrouw te worden die je bent en je unieke, individuele kracht te herkennen. Door je (weer) te verbinden met je vrouwelijke energie, creëer je een bedding en innerlijke kracht die nodig is om jouw leiderschapskwaliteiten neer te zetten in je persoonlijke en professionele leven.

In mijn werk als coach ontmoet ik vaak vrouwen die veelal meegaan in de mannenmaatschappij: hard werken, resultaat, daadkracht, veel ballen hoog houden zowel op het werk als thuis, veel ratio.

Het kost hen vaak veel energie en geeft vaak spanning. Ze raken verwijderd van hun vrouwelijke kracht, die van binnenuit, vanuit het lijf.

Ik wil contact

Persoonlijk Leiderschap i.s.m. LSVNK

Vanuit een lange werking samenwerking en een rijke ervaring op het vlak van leiderschap en begeleiden van mensen heeft Baauwplaats in samenwerking met LSVNK de laatste 10 jaar een aantal boeiende persoonlijke leiderschaps programma’s ontwikkelt. Waaronder het programma ‘Betekenis Invulling geven aan je verlangen’. Vanuit een sterk geloof dat persoonlijk ontwikkeling plaats vindt in ontmoeting met ander bieden we deze programma’s aan. Vanuit open inschrijving kun je deelenemen aan deze prgramma’s.

Download meer informatie