Organisatie begeleiding

Richting geven aan organisaties

Wat is de leerlijn van de organisatie? Hoe staat het ervoor? In relatie tot welke uitdagingen die er zijn. Hoe zorg je dat je werkt aan de lerende organisatie? Ben je je bewust van de gave die je hebt als organisatie en weet je deze te verbinden aan de opgave die er ligt? Vanuit een brede ervaring, brede kijk en professionele scholing biedt Baauwplaats een boeiend palet aan mogelijke interventies binnen een organisatie. Hieronder volgt een overzicht van het aanbod waarmee we richting willen geven aan lerende organisaties.

Management begeleiding

Wisselingen in het team of leiderschap, verandering van beleid of missie of het gezamenlijk ‘vastpakken’ van de cultuur die je samen wilt uitdragen zijn momenten waarbij je als organisatie of team wilt stilstaan.
 
Lerende organisaties bieden ruimte voor individuele en collectieve groei en reflectie, individuele reflectie, het teruggaan naar de eigen essentie, het in lijn brengen van zijn en handelen is een vitaal kenmerk van de lerende organisatie. Collectieve reflectie noemen we ook wel de dialoog. Dialoog is een zienswijze van waaruit we door de vorm, naar essentie proberen te kijken. Niet alleen naar de eigen essentie, maar ook naar die van de ander. De dialoog is het proces waarmee het leven in de organisatie creatief en groeizaam gemaakt kan worden.

Vanuit Baauwplaats weten we altijd op een inspirerende manier de dialoog te begeleiden die gevoerd moet worden binnen de organisatie. 

Wessel Ganzevoort

Neem contact met me op

Transitie begeleiding

Baauwplaats begeleidt bedrijven die op de drempel staan van een transitie, daar waar een organisatie een andere of nieuwe weg inslaat. Of de stap maakt in een nieuwe fase in haar ontwikkeling. En een nieuwe ontwikkeling vraagt om het loslaten van patronen die de nieuwe fase niet dienen. Hoe vindt eenieder zijn nieuwe plek van waaruit het nieuwe handelen wat gevraagd wordt zijn definitieve vorm kan krijgen, waarbij iedereen weer op elkaar afgestemd raakt en zich weer ‘thuis’ kan voelen.

Transitie vraagt niet alleen om lineair denken of doelgericht handelen van leiders. Als leiders worden we ook op de proef gesteld hoe ons vakmanschap verbonden is met ons persoonlijk leiderschap. Welke leer heeft de organisatie te maken en welke leer hebben de leider(s) aan te gaan.

Een periode van transitie vraagt om de juiste voeding en het creëren van juiste condities om op de nieuwe bestemming te gaan koersen. Baauwplaats begeleidt professioneel en zorgvuldig die overgang die binnen de transitie gemaakt moet worden

Neem vrijblijvend contact op

Team begeleiding

De kracht van Baauwplaats ligt in het creëren van de andere ontmoeting binnen het team. Daarnaast het aanbrengen van de focus in het nu in de relatie tot de opgave die er ligt. 

Hoe ontmoeten we elkaar? Dat is de basis van al onze programma’s alvorens we naar het samen gaan kijken. Vanuit een welkom voor een ieder is het mogelijk om te kijken naar het samen. Maar dan bedoelen we wel het samen dat maakt dat een team de ruimte pakt waarin ontwikkeling en groei ontstaat. Vanuit een drang om het resultaat snel vast te pakken of vast te leggen in budget of jaarplan zijn we vergeten dat resultaat juist daar ontstaat waar creativiteit, moed en lef met elkaar mogen strijden.

Neem contact met me op

Workshops

Baauwplaats heeft een breed aanbod aan workshops waarmee gewerkt kan worden aan de individuele ontwikkeling van de medewerkers. Daarnaast geven de workshops mede richting aan het collectief leren van de organisatie. De ontmoeting en de dialoog binnen de workshops ondersteunt en versterkt het geheel en de synergie binnen organisatie.

Een rode draad tussen de workshops is om te werken met Insights Discovery.

Neem vrijblijvend contact op

Insights Discovery

Insights Discovery is een krachtig systeem dat uitgaat van psychologische voorkeuren. Het systeem is gebaseerd op het baanbrekende werk van Carl Gustav Jung en gebruikt een toegankelijke kleurentaal om zelfinzicht, effectieve samenwerking en cultuurontwikkeling te bevorderen. De eenvoudigste vorm van het Insights Discovery wiel onderscheidt vier kleurenkwadranten:

Vurig Rood
Stralend Geel
Zacht Groen
Helder Blauw 

Toegevoegde waarde van deze kleurentaal
De Insights Discovery workshop is een introductie van het Discovery systeem en hun persoonlijke Discovery profiel. Middels een interactieve manier leren deelnemers meer over psychologische voorkeuren, inzicht in hun eigen profiel, de samenstelling van het team en door diverse praktijkoefeningen methoden om sneller en dieper te verbinden met andere “kleuren”. Het toegankelijke en makkelijk te onthouden principe zorgt ervoor dat uw team een gezamenlijke taal krijgt voor toekomstige samenwerking en communicatie.

Neem contact met me op

HR- en organisatieadvies

Hoe geef ik vorm aan de ontwikkeling van mijn mensen? Een vraag die elk vooruitdenkend bedrijf zichzelf stelt. Maar ook een vraag die om eigenaarschap vraagt vanuit de mens en om een voedingsbodem vanuit de organisatie.

Door onze ervaring uit diverse leidinggevende rollen en onze rol als HR-manager hebben wij weet van vraagstukken betreffende ontwikkelingen van organisaties en van mensen in die organisatorische context. Met organisatorisch advies en/of de begeleiding van een proces binnen uw organisatie, willen wij u graag vooruithelpen.

Neem vrijblijvend contact op