Over Baauwplaats

Onze werkwijze

Baauwplaats begeleidt mens en organisatie vanuit verschillende disciplines en op een professionele wijze. Met individuele begeleiding en coaching, team- of groepsbegeleiding, leiderschapsprogramma’s en professionele paardencoaching werken wij aan de ontwikkeling van zowel de organisatie, het team als het individu.

Gerard Baauw

Daar waar de ontwikkeling van een organisatie en die van mensen elkaar raken, pakt Gerard zijn rol als adviseur en procesbegeleider. Met individuele coaching en begeleiding, team- en groepsbegeleiding en programma’s op het gebied van leiderschap kan hij het individu en teams succesvol maken.

Lees meer over Gerard

Marian Baauw

Marian is gespecialiseerd op het gebied van individuele/ relatiebegeleiding en coaching, systemisch en lichaamsgericht werken en het individueel en teamgericht coachen met de inzet van paarden.

Lees meer over Marian

Gerard Baauw

Daar waar de ontwikkeling van een organisatie en die van mensen elkaar raken, pakt Gerard zijn rol als adviseur en procesbegeleider. Met individuele coaching en begeleiding, team- en groepsbegeleiding en programma’s op het gebied van leiderschap kan hij het individu en team succesvol maken.
“Wat maakt het individu of het team succesvol?” Een thema dat hem als jonge jongen onbewust al intrigeerde en waar hij zich nu, in het werkend leven, heel bewust mee bezig houdt.

Via zijn roots, die in de agrarische sector liggen, en zijn studie Agrarische Bedrijfskunde heeft hij zich ontwikkeld langs diverse lijnmanagementfuncties.
Van Inkoop en Logistiek, commercieel- en regiomanagement naar strategisch en beleidsmatig HR-management.
In zijn laatste functie als HR-manager heeft hij zijn focus volledig kunnen richten op de ontwikkeling van medewerkers en teams. Dat is ook wat hij nu binnen Baauwplaats doet; hij begeleidt mensen en teams.

Binnen zijn manier van werken kijkt hij steeds opnieuw naar wat er is, dus naar het potentieel en het patroon. Hij laat zich in de begeleiding en coaching leiden door wat er aandient in de specifieke situatie. Hij put graag uit een breed palet om zijn werk vorm te geven en nog liever betreedt hij paden die voor hem ook een nieuwe uitdaging zijn. Waar hij een ander uitnodigt om te ‘reizen’ wil hij dat zelf ook blijven doen.
Door het jarenlange observeren van wat er gebeurt binnen organisaties, het kijken naar de ontwikkeling van mensen, het weet hebben van de diverse plekken binnen organisaties en het volgen van diverse opleidingen heeft hij zich kunnen ontwikkelen tot begeleider, coach en adviseur van zowel organisaties en teams als van ‘mensen’ in hun ontwikkeling op zich.

Hij houdt daarbij oog voor het individu en werkt op bewustzijnsniveau van de context, dus daar waar het individu zich begeeft.
De laatste 15 jaar heeft hij zich middels diverse studies en cursussen ontwikkeld tot professional. Naast de basis, die hij heeft gelegd bij de School voor Coaching, is hij verder geschoold in psychoanalyse aan Het Balkon. Bij Phoenix heeft hij, naast andere studies en cursussen, ook via diverse leergangen de opleiding Systemisch Werken, Maskermaker, Relatie als Spiegel en Professioneel begeleiden van Organisaties gevolgd. Gecertificeerd is hij in het werken met de voorkeursstijlen vragenlijst van Insights Discovery.

Elke vraag, of het nu individueel of organisatorisch is, begint door eerst samen te kijken naar de vraag en deze vraagstelling op dieperliggende niveaus te onderzoeken. Vanuit zijn vakkundigheid wordt in samenspraak de aanpak bepaald.

Neem contact op

Marian Baauw

Vanuit haar beroep als logopedist is zij altijd op zoek geweest naar de kern van wat iemand echt wil zeggen. Ruim 25 jaar heeft zij gewerkt met mensen, die na een beroerte of hersenaandoening hun taal/spraak kwijt waren geraakt. En haar grootste persoonlijke vraagstuk daarbij is, niet, om iemand opnieuw te laten spreken, maar om iemand te begrijpen en te verstaan. Soms lukt dat niet in woorden en moet men verder kijken dan de woorden alleen. Wat zegt het lijf, beweging van het lijf of de manier van stemgeven over het verhaal wat iemand vertelt?
Binnen de coaching is zij op zoek naar datgene wat iemand graag wil dat gezien wordt, maar vaak te spannend is of nog niet ontdekt is en afgedekt wordt met woorden.

Systemisch en lichaamsgericht werken

Wij, mensen leven in systemen, binnen het gezin, ons werk, de sport. Ons systeem van herkomst is daarbinnen het meest van belang, hoe we de dingen zijn gaan doen.
Bewust en onbewust. Geboren als enig kind binnen een arbeidersgezin, hard werken, niet te veel vragen, goed je best doen. Gevormd tot degene die Marian is geworden. Ieder van ons heeft zijn eigen systeem; ouders, opvoeders, familie, broers en zussen, vrienden, geliefdes waar je je aan hebt gehecht. Het nest van waaruit je groot bent gegroeid. Waar je ervaringen hebt opgedaan. Ervaringen die opgeslagen liggen in jouw lijf en ziel. De patronen/ problemen waar je in het nu tegenaan loopt zijn verbonden met deze eerdere ervaringen. Door op een diepere laag hiernaar te kijken, word je je bewust hiervan. Systemisch werken is daar een mooi middel voor. In haar coaching maakt zij gebruik van systemisch werk en lichaamsgericht werk om patronen in het lijf te ontdekken, om bewust een omslag te maken naar dat wat dienend is voor degene in coaching.

Ook voor Marian, was het in haar lijf zijn niet zo gewoon. Het hoofd/ratio/denken zorgde voor controle en perfectionisme. Bang om te falen. Naarmate zij meer naar haarzelf op zoek is gegaan, leerde zij dat ‘zij’ niet alleen uit haar hoofd bestond. Niet haar denken, haar woorden, maar haar lijf speelde een grote rol in de ontmoeting.

Ons lichaam is het meest directe instrument in de ontmoeting. Hoe meer we in ons lichaam aanwezig zijn, hoe meer we ervaren en voelen, hoe meer we in contact zijn met onszelf en de ander. In het dagelijks leven ligt onze focus vooral vanuit het hoofd. We plannen, organiseren, structureren. (Hoe snel ga ik daar heen en wat ik moet ik dan regelen en vooral niet vergeten) Het maken van echt contact is nauwelijks aanwezig, waardoor we in de ontmoeting, maar ten dele aanwezig kunnen zijn. In lichaamsgericht werken leert zij je naar jouw eigen klankkast van je eigen lichaam te gaan.

Met haar therapeutische ervaring binnen haar vroegere vak als logopedist heeft zij zich ten eerste verder verdiept in coaching met de inzet van het paard als spiegel en systemisch coachen met paarden bij Kifungo
Tevens heeft zij zich verder ontwikkeld en verdieping gezocht met verschillende masteropleidingen gevolgd via Phoenixopleidingen; Systemisch Werken, Maskermaker, Het Helende Verhaal, Eros in Begeleidingswerk en de Relatie als Spiegel.

Gecertificeerd is zij in het werken met de voorkeursstijlen vragenlijst van Insights Discovery.

Neem contact op